Step 1: signup free account at duytan.tech and confirm via email(No need login and do next step)
Steo 2: Download Telegram & install (You can use app, web version, PC Version...up to you)
Step 3: Signup Telegram account.
Step 4: Add this: Tôi Là Bot or Search with: @toilabot
Step 5: Chat with BOT /setinfo your_email_registered_at_duytan:your_password to set info first
Step 6: Chat with telegram bot @toilabot with command: /free link_want_to_get
Step 7: Have fun :)

***Note: This is trick to get images, so dont blame :(
- - You can donate to me via paypal: ndtan.net@gmail.com or buy subscription for non-shorturl at duytan.tech.
- New UI web version will be update next week and use domain: sharedvn.net.

Contact me via:
- Skype: nguyenduy.tan
- Telegram @nguyenduytan
- Join Telegram group @shutterstockdownloader to discuss, suggest or report bug...Step 1: Đăng ký 1 tài khoản miễn phí tại duytan.tech & xác nhận qua email (Ko cần đăng nhập)
Steo 2: Tải Telegram & và cài đặt đối với bản PC. Bạn có thể sử dụng mobile app hoặc web version tùy bạn :)
Step 3: Tạo 1 tài khoản telegram.
Step 4: Chat với con bot này: Tôi Là Bot hoặc tìm với tên @toilabot
Step 5: Chat với con BOT đó với nội dung /setinfo email_bạn_đăng_ký_tại_duytan_tech:mật_khẩu để chứng thực.
Step 6: Chat với con BOT @toilabot với lệnh: /free link_hình_cần_get
Step 7: Have fun :)

***Note: Đây là thủ thuật để get hình, do thời gian qua ss chặn các cách get nên phải hạn chế việc public. Mỗi 1 website hỗ trợ tải hình ss có cách riêng, thế nên có thể cách bên mình ko bằng bên chỗ khác
Tuy nhiên, các bạn nên nhớ là chúng ta đang sử dụng tài nguyên gọi là "lụi" cho nhu cầu thấp hơn. Ko phải mua hình chất lượng cao khi nhu cầu chỉ cần có 1000px. Thế nên, mình chỉ có thể tìm cách để get dc
hình chất lượng tốt nhất. Nói chung chỉ có thể tim "chìa khóa" để mở cửa. Chứ code thì chẳng lỗi lầm gì phải fix. Tốn thời gian cho việc mò ra cách để get thôi.

- Các bạn có thể donate cho mình để duy trì server. Hoặc mua subscription / credit tại duytan.tech. Với credit thì các bạn có thể tải hình chất lượng cao,vector,...nhìu site khác nhau ko chỉ ss.
- Giao diện mới của duytan.tech sẽ được update với domain sharedvn.net.
- Bản FREE sẽ có shorturl và chỉ get được trên telegram chat bot.

Liên hệ:
- Skype: nguyenduy.tan
- Telegram @nguyenduytan
- Telegram group @shutterstockdownloader to discuss, suggest or report bug...